Общи условия

Уважаеми клиенти,

Моля прочетете внимателно Общите условия за ползване на този сайт за електронна търговия.

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ
Уебсайтът shop.serviz.bg, е интернет магазин, собственост на фирма "Сонар" ЕООД.
Уебсайтът предоставя информация, възможност за онлайн поръчка, закупуване и доставка на продуктите предлагани на този сайт.
Настоящите общи условия дават информация на потребителите за правата, ограниченията и отговорностите им при използване на информацията и услугите в уебсайта. Всеки потребител, работещ със уебсайта е обвързан с правилата на настоящите общи условия от момента на влизане в уебсайта до напускането му.

 

Съдържание:

Съдържанието ( текст и графики ) на сайта serviz.bg е предмет на запазено авторско право. Забранено е копирането, промяната и възпроизвеждането на което и да е съдържание от този сайт без предварителното писмено разрешение на "Сонар" ЕООД! Всички използвани имена, знаци и символи на продукти, публикувани в този сайт са търговски марки или са защитени от авторското право, които са притежание на техните собственици.

 

Изискване за регистрация на клиент:
Всяко физическо или юридическо лице, което възнамерява да извърши покупка чрез магазина за електронна търговия, трябва да попълни и потвърди верността на данните на регистрационната форма, намираща се на този адрес, като по този начин създава свой клиентски профил.

 

Чрез създаването на клиентски профил регистрираното лице:
1. Придобива потребителско име и парола, с които се идентифицира в магазина за електронна търговия.
2. Изразява съгласието си с настоящите Общи условия за ползване на сайта за електронна търговия.
3. Получава правото да извършва валидни поръчки за закупуване на стоки, предлагани от този, както и да отказва изпълнението им по надлежният ред.
Администратора си запазва правото да отказва достъп, да прекратява регистрация на клиент, да премахва или редактира съдържание, или да отказва изпълнение на поръчки по свое усмотрение.
Ако бъде отказана поръчка, то ще бъде без разход за Клиента.

 

Процедура за пазаруване:
Когато направите поръчка за закупуване на продукти от магазина за електронна търговия няма да получите имей.
Поръчка, направена през уебсайта представлява и се счита за оферта за закупуване на продукт, "подлежаща на разглеждане".
Поръчката се смята за приета от момента, в който представител на сайта се свърже с Вас и получи Вашето потвърждение за валидността на поръчката. Свързваме се с клиентите до един час в работно време.

 

При оформянето на покупката от клиента се изисква:
1. Да посочи валидни адрес за доставка и телефон за контакт.
2. Да активира изпълнението на поръчката чрез натискането на бутона "Потвърди поръчка". Чрез натискане на бутона "Потвърди поръчка" регистрираният клиент изразява съгласието си с настоящите Общи условия.
3. След получаване на валидна поръчка представител на магазина за електронна търговия се свързва с Клиента по телефона за да го уведоми за:

  • наличността на поръчаните артикули (включително размер, цвят и други)
  • цената за доставка на стоката
  • срок за доставка на стоката

4. В телефонния разговор (или по e-mail) Клиентът потвърждава съгласието си с цената и сроковете за доставка на поръчаните стоки.

 

Цена и плащане:
Цените на стоките са в български лева с включен ДДС. Плащането на стоките се извършва в български лева. Обявената за всеки един продукт цена важи за съответната разфасовка (количество еднообразни артикули в единична опаковка), която зависи от вида на продукта и не включва разходите за доставка.
Дължимата от клиента сума за доставка на стоката се показва като отделно поле.
Голяма част от артикулите са на склад, но информация за точното количество от даден артикул не се публикува.
Когато обработваме Вашата поръчка, ние ще Ви информираме относно наличността и сроковете за доставка на всеки отделен поръчан артикул.
Плащането може да бъде извършено с наложен платеж при доставката или по банков път. При плащане по банков път доставката ще бъде извършена след получаването на сумата по банковата сметка на "Сонар" ЕООД посочена в e-mail, който получавате при успешно направена поръчка.

 

ОТКАЗ НА ДОСТАВЕНА СТОКА
1.Потребителят може да откаже поръчани и доставени продукти в следните случаи:
а) видимо несъответствие на доставения продукт с поръчания, което може да се установи с обикновен преглед на продукта;
б) стоката е претърпяла дефект по време на транспортирането;
в) цената при доставка не отговаря на предварително договорената цена;
г) не е спазен срока на доставка.
Гореописаните рекламации важат към момента на получаване на поръчката. Извън изброените случаи, както и извън условията на чл.55 (ал.1) от ЗЗППТ, клиентът няма право да откаже да заплати и да върне доставена пратка. Ако желае да го стори няма право на възстановяване на заплатената сума и поема разходите за транспорт.
2. Когато стоката е подменена при доставката и това е не възможно да се установи в момента на доставка, стоката се подменя, след като е извършен оглед да се установи несъответствието, без потребителят да заплаща допълнителни разходи.
3. При скрит дефект на продукта са в сила гаранционните условия, описани в уебсайта.
4. В случаите, когато потребителят получава гаранционна карта на производителя на продукта, той се обръща директно към сервизите, посочени в нея.
5. По силата на член 55(ал.1) от ЗЗППТ потребителят може да упражни правата си в 7 дневен срок, в случай, че е съхранил продуктите във вида, в който ги е получил, без да бъдат ползвани. Връщането на продуктите в този случай е за сметка на потребителя.

 

ОГРАНИЧЕНИЯ
1. Потребителите могат да се възползват свободно от ресурсите на уебсайта с изключение на ограниченията, описани в настоящите общи условия и други общовалидни ограничения.
2. Предоставената информация е предмет на авторско право на "Сонар" ЕООД. Зареждането или отпечатването на страници от уебсайта е допустимо в случай, че не се нарушава ЗАКОНА ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО и сродните му права (ЗАПСП). Потребителите на уебсайта нямат право да копират, разпространяват или ползват текстове, картини, образи или части от уебсайта, без изрично разрешение на "Сонар" ЕООД. Неразрешено е използването на screenshot на уебсайта без изричното съгласие на "Сонар" ЕООД. Потребителите нямат право да използват програми за автоматизирани системи за download на каквато и да било информация от уебсайта без изричното съгласие от страна на "Сонар" ЕООД, или да претоварват уебсайта с фиктивна информация (flood).
3. Потребителите на уебсайта нямат право да извършват действия, които нарушават общо установени правила на общуване и комуникация, да извършват злоумишлени действия, разпространяване на вируси и др., нарушаващи или увреждащи права или интереси на трети лица. Нямат право злоумишлено да извършват поръчки от името на друго лице без неговото съгласие.
4. Потребителите нямат право да разпространяват чрез уебсайта порнографски материали, снимки или други материали, чужд обект на авторско право, схеми, знакове и др., обект на чужда интелектуална собственост, призиви за насилствена промяна на гражданския и обществен ред, неправомерно придобита информация или такава, която накърнява имуществени или неимуществени права или интереси на трети лица.

 

ДАННИ

Име на фирмата: "Сонар" ЕООД, седалището и адреса си на управление: гр. София, ул. „Иван Миланов“ №7, адрес на упражняваната дейност: гр. София, ул. „Опълченска“ №38А, контролен орган: комисия за защита на потребителите, данни за кореспонденция: тел. 028727104, e-mail: office@serviz.bg, данни за вписване в търговски регистър: ЕИК 202365576;

 

ОТГОВОРНОСТИ
"Сонар" ЕООД не носи отговорност за:
1. Възможни инцидентни пропуски, свързани с актуалността на информацията, която поддържа в уебсайта; не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа или използването на този уебсайт; не носи отговорност за ненакърнимостта на информацията в уебсайта от компютърни вируси или други заплахи. Изложената в уебсайта информация е в съответствие с действащото законодателство, ползването й от страна на потребителите е доброволно и по тяхна инициатива.
2. Пълнотата, валидността и същността на информацията, съдържащата се в сайтовете, към които има препратки (хипервръзки).
3. Евентуално причинени вреди на потребителя при ползването на услугите в уебсайта; не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до домейна shop.serviz.bg.
4. Внезапно изчерпване на складовите наличности.
5. Неточности в информацията за стоката, подадена от производителя.
6. Забавяне или неизпълнение на задълженията си по причини извън контрола на "Сонар" ЕООД.
7. "Сонар" ЕООД се задължава да спазва договореностите с потребителя с дължимата грижа.